Mgr. Kristýna Ješinová

Bakalářská práce

Výuka anglického jazyka v předškolním vzdělávání

Teaching English in Pre-school Education
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje výuce anglického jazyka v předškolním vzdělávání. Uvádí definici předškolního vzdělání a jeho cíle. Anglický jazyk je prezentován jako nejpoužívanější a nejrozšířenější cizí jazyk v Evropě. Je uvedena motivace občanů EU učit se cizí jazyky, názory Evropanů na znalost a výuku cizích jazyků a nejvhodnější věk pro zahájení výuky prvního a druhého cizího jazyka dle Evropanů. …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with Teaching English in Pre-school Education. It shows the definition of pre-school education and its goals. English language is presented as the most spoken and extensively used language in Europe. It focuses on the motivation of the European citizens to learn foreign languages, their opinions about the knowledge and teaching foreign languages and the most appropriate age for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Věchtová
  • Oponent: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta