Marek Škorec

Bakalářská práce

Mechanické vlastnosti polykarbonátu, akrylonitril-butadien-styrenu, jejich směsí a jejich tahové vlastnosti za zvýšené teploty

Mechanical Properties of Polycarbonate, ABS, their Mixtures and their Tensile Properties at Elevated Temperatures
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi polykarbonátu, akrylonitril-butadien-styrenu, jejich směsí a jejich tahovými vlastnostmi za zvýšené teploty. Teore-tická část popisuje termoplasty, druhy polymerů a následně vybrané polymery a jejich mechanické vlastnosti. Praktická část popisuje nejprve výrobu zkušebního tělesa, dále tahovou zkoušku a násled-ně jsou zkoumány a porovnávány naměřené …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the mechanical properties of polycarbonate, acrylonitrile-butadiene-styrene, their mixtures and their traction properties at elevated temperatures. The theoretical part describes thermoplastics, types of polymers and subsequently selec-ted polymers and their mecha-nic properties. The practical part describes first the production of the test body, then the tensile test …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škorec, Marek. Mechanické vlastnosti polykarbonátu, akrylonitril-butadien-styrenu, jejich směsí a jejich tahové vlastnosti za zvýšené teploty. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe