Mgr. Bc. Pavel Daněk

Diplomová práce

Vliv složení stromového patra a podmínek prostředí na zmlazení dřevin v nížinném lese

Relative importance of tree layer composition and site conditions for tree rejuvenation in a lowland woodland
Anotace:
Na experimentálních plochách u Moravského Krumlova jsem studoval relativní vliv složení stromového patra a stanovištních podmínek na zmlazení dřevin v dubovém a smíšeném listnatém lese. Na šesti blízkých lokalitách bylo v roce 1999 prosvětleno stromové patro, a na každé lokalitě tak bylo založeno 15 ploch (pět opakování tří typů zásahu: mírné prosvětlení, silné prosvětlení a kontrola). Celkem jsem …více
Abstract:
I studied the relative importance of tree layer composition and site conditions for tree rejuvenation in a lowland woodland near Moravský Krumlov. Tree canopy has been opened on six nearby localities in 1999 with each locality comprising of 15 plots (three types of treatment---less opened canopy, opened canopy and control---repeated five times). In the end I worked with data from 87 plots as stands …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Roleček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta