Bc. Milan Šenkýř

Diplomová práce

Vliv nepůvodních listnatých dřevin na diverzitu bylinného patra

Effect of alien deciduous woody plants on herb-layer diversity
Anotace:
Pěstování nebo spontánní invaze nepůvodních druhů stromů může mít za následek změny ve struktuře bylinného patra lesů. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda strukturu bylinného patra ovlivňují severoamerické stromy trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a ořešák černý (Juglans nigra) a euroamerický kříženec topol kanadský (Populus × canadensis). Testován byl jejich vliv na počet druhů bylinného …více
Abstract:
Planting or spontaneous spread of non-native tree species can significantly affect the diversity of forest herb layer. The aim of this thesis is to explore effects of North American species including black locust (Robinia pseudoacacia) and black walnut (Juglans nigra) and hybrid euroamerican poplars (Populus × canadensis) on herb-layer of central Europaean forests based on a comparison with neighbouring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta