Ing. Hana PRÁŠILOVÁ

Bakalářská práce

Školní zralost dítěte ve věku 5-6 let a důvody odkladu povinné školní docházky

School readiness of children 5-6 years old and the reason to postpone compulsory education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou školní zralosti dětí před zahájením školní docházky. První kapitola teoretické části je zaměřena na definici školní zralosti, školní připravenosti a také jsou v ní vymezeny příčiny odkladu školní docházky. Druhá kapitola charakterizuje aspekty předškolního vzdělávání a třetí kapitola je věnována metodám pedagogické diagnostiky. Čtvrtá kapitola se zabývá …více
Abstract:
This bachelor thesis describes children school readiness before they start school attendance. The first chapter of the theoretical part is focused on the definition of school readiness and there is also defined the cases why the school attendance is delayed. The second chapter describes aspects of preschool education and the chapter three is devoted to methods of pedagogical diagnostics. The fourth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Tomášová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRÁŠILOVÁ, Hana. Školní zralost dítěte ve věku 5-6 let a důvody odkladu povinné školní docházky. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta