Ing. Kateřina Kobosilová

Bakalářská práce

Diagnostika dítěte a její vliv na odklad školní docházky

Diagnosis of a child and its influence on the postponement of school attendance
Anotace:
Bakalářské práce Diagnostika dítěte a její vliv na odklad školní docházky byla zaměřena na zjištění problematických oblastí dětí předškolního věku, které měly vliv na zahájení školní docházky. Sběr dat byl realizován v jedné nejmenované soukromé mateřské škole v Jihomoravském kraji. Teoretická část byla rozdělená na dvě části. První část se zabývala vývojovou psychologií a rozčleněním různých etap …více
Abstract:
The bachelor's thesis Diagnosis of a child and its influence on the postponement of school attendance was focused on identifying problematic areas of preschool children that had an impact on the start of school attendance. Data collection was carried out in an unnamed private kindergarten in the South Moravian Region. The theoretical part was divided into two parts. The first part dealt with developmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta