Ing. Petra Kolářová

Bachelor's thesis

Podnikatelský záměr na obnovitelné zdroje energie

Business intention renewable energy resources
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o studii využití obnovitelného zdroje tepelného a elektrického pro vlastní potřebu. Hlavním hodnotícím kritériem v této práci bude posouzení a vyhodnocení dvou současně využívaných variant o konstantním výkonu 8,4 kWh z ekonomického hlediska.
Abstract:
The thesis deals with study of the use of renewable sources of heat and electricity for their own use. The primary endpoint in this study will assess the evaluation of the two currently used versions of the constant output 8.4 kWh from an economic point of view.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Ing. Bohumil Pexídr
  • Reader: Ing. Pavel Radiměřský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting