Ing. Petra Kolářová

Bachelor's thesis

Podnikatelský záměr na obnovitelné zdroje energie

Business intention renewable energy resources
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o studii využití obnovitelného zdroje tepelného a elektrického pro vlastní potřebu. Hlavním hodnotícím kritériem v této práci bude posouzení a vyhodnocení dvou současně využívaných variant o konstantním výkonu 8,4 kWh z ekonomického hlediska.
Abstract:
The thesis deals with study of the use of renewable sources of heat and electricity for their own use. The primary endpoint in this study will assess the evaluation of the two currently used versions of the constant output 8.4 kWh from an economic point of view.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedúci: Ing. Bohumil Pexídr
  • Oponent: Ing. Pavel Radiměřský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting