Bc. Hana Hilbertová

Master's thesis

Proměny pracovních rutin sportovních komentátorů vlivem konvergence

Changes in journalistic practices of sports commentators influenced by convergence
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem konvergence na proměnu mediálních rutin práce sportovních komentátorů. Tato specifická žurnalistická profese je v českém prostředí doposud málo probádaná. V teoretické části nejprve pomocí odborné literatury definuji konvergenci, multiskilling a digitální média v rukou sportovních komentátorů. Dále definuji televizi, tradiční médium, ve vztahu k novým médiím a …viac
Abstract:
This thesis examines the influence of the media convergence at the transformation of media work routines sports commentators. This specific journalistic profession is in Czech still little explored. In the theoretical part, I first use the scientific literature define convergence, multi-skilling and her tools in the hands of sports commentators. Further I define television, traditional medium, in relation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedúci: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Vajbarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism