Bc. Jana Krajčová

Bachelor's thesis

Série publicistických interview na téma XL móda v České republice pro magazín Elle

Collection of interviews about plus size fashion in Czech republic for Elle magazine
Abstract:
Záměrem této bakalářské práce je na základě pěti publicistických rozhovorů přiblížit čtenářům téma XL móda v České republice. V první, teoretické části, autorka popisuje vybraný žánr publicistické interview a sociologický pohled na zobrazování ženy a ideálu krásy v dnešní době. Empirická část obsahuje charakteristiku cílového média, zvolenou metodu výzkumu, tedy kvalitativní výzkum, a metodologický …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to bring readers the topic Plus-size fashion in the Czech republic through the five publicistic interviews. In the first part, the author describes the selected genre publicistic interview and the social veiw of displaying woman and beauty ideal nowadays. The empirical part contains the characteristic of the target medium, the method of research (the qualitative research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií