Bc. Jolana Radinová

Bakalářská práce

Alternativní směry výživy – soubor publicistických rozhovorů pro server iDNES.cz

Alternative nutrition diets - series of interviews for server iDNES.cz
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl vytvořit soubor publicistických rozhovorů na téma alternativní výživové směry, které by mohly být publikovány na zpravodajském serveru iDNES.cz a kriticky je reflektovat. Teoretická část práce shrnuje základní poznatky o výživě, odborná výživová doporučení a představuje několik alternativních výživových směrů. Na základě studia odborné literatury představí pravidla …více
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to create series of journalistic interviews on the topic alternative nutrition diets, which could be published at iDNES.cz server and reflects them critically. The theoretical part of the thesis summarizes information about nutrition, medical dietary guidelines and presents some types of alternative nutrition diets. It also sets basic and general rules of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika