Luděk Broda

Master's thesis

Veřejný ochránce práv v České republice a jeho pravomoci

Ombudsman in Czech Republic and his Powers
Abstract:
Diplomová práce se zabývá působností Veřejného ochránce práv v České republice a jeho pravomocemi. Teoretická část práce se zabývá nejprve krátkým historickým exkurzem instituce veřejného ochránce práv a dále se poté věnuje platnému stavu zejména jeho legislativnímu zakotvení v řádu České republiky. Stěžejní část teoretické části se zaměřuje na vymezení pravomocí Veřejného ochránce práv a proces jejich …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the the ombudsman’s competence and powers in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis first offers a short historical excursion to the ombudsman’s institution and then deals with the current state, especially its legislative entrenchment in the Law of the Czech Republic. The main part of the theoretical part focuses on the definition of the powers of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2021
  • Supervisor: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.
  • Reader: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy