Theses 

Využití gamesourcingu a kolektivní inteligence v počítačových hrách při řešení úloh – Jiří Arleth

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Jiří Arleth

Diplomová práce

Využití gamesourcingu a kolektivní inteligence v počítačových hrách při řešení úloh

Computer Games, Gamesourcing and Swarm Intelligence in Problem Solution

Anotace: Tato diplomová práce zkoumá gamesourcing, tedy hrou řízený crowdsourcing, ze všech možných úhlů, jako jsou historie, motivace či paradigma a uvádí několik současných příkladů projektů z praxe. Praktická část práce spočívá v zužitkování shromážděných teoretických vědomostí k vytvoření hry kolektivně řešící optimalizační úlohu obchodního cestujícího na neorientovaném úplném grafu. Hra má podobu bludiště a umožňuje hráčům fungovat na principu podobném mravenčím algoritmům. Její výkon je následně s těmito algoritmy srovnán. Všechny hráčské údaje byly monitorovány a uloženy pro případná budoucí využití.

Abstract: This master’s thesis researches gamesourcing, i.e. game-driven crowdsourcing, from various points of view such as history, motivation or paradigm and presents several examples of contemporary projects of this kind. Practical part of the thesis utilizes previously gathered theoretical knowledge for development of a swarm game solving optimization version of the Travelling Salesman Problem on symmetric complete graph. The game has form of a maze enabling players to function similarly to Ant Colony Optimization algorithms. Its performance is then compared to those algorithms. All gameplay actions of the players were monitored and stored for possible future purposes.

Klíčová slova: Gamesourcing, Hra s účelem, Hra s užitkem, Hrou řízený crowdsourcing, Optimalizace, Problém obchodního cestujícího, TSP, Labyrint, Bludiště, Optimalizace mravenčí kolonií, ACO, Human Ant System

Keywords: Gamesourcing, Game With a Purpose, Game-driven Crowdsourcing, Optimization, Travelling Salesman Problem, TSP, Maze, Labyrinth, Ant Colony Optimization, ACO, Human Ant System

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ivan Zelinka
  • Oponent: Lenka Skanderová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz