Theses 

Food not Bombs v České republice aneb motivy jejich členů k účasti na této iniciativě – Pavla SVOBODOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavla SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Food not Bombs v České republice aneb motivy jejich členů k účasti na této iniciativě

Food not Bombs in the Czech Republic and the members´s participation in it

Anotace: Bakalářská práce se zabývá celosvětovou iniciativou Food not Bombs a jejím hlavním cílem bylo zjistit motivaci, která členy jednotlivých kolektivů na území ČR vede k participaci. Dělená je celkem do tří hlavních částí. První část pojednává o vzniku a vývoji samotné iniciativy, přičemž se zaobírá principy, na nichž je postavena. Druhá část popisuje různé postupy k termínu občanská společnost a snaží se nalézt odpověď na to, jakým způsobem iniciativa FNB zapadá do konceptu občanské společnosti. Třetí část se věnuje kvalitativnímu výzkumu. Ten ve svém závěru předkládá nejen odpověď na výzkumnou otázku, nýbrž i mapu současné činnosti českých kolektivů, nejčastější politické a sociální aspekty, pozorované změny, nedostatky, návrhy do budoucna a v neposlední řadě také možné realizovatelné propojení se sociální prací.

Abstract: This bachelor thesis is focused on worldwide initiative Food not Bombs and its major aim is to find out a motivation, which leads members of particular Czech groups to their participation in it. The thesis is divided into three main parts. The first part is about the origin and development of initiative itself, dealing also its basic principles. The second part describes various approaches to a term of civic society and tries to answer how initiative Food not Bombs fits in its concept. The third part is devoted to a qualitative research. In its conclusion there's not only the answer to the major question, but also a current map of a Czech groups' activity, the most frequent social and political aspects, observed changes, groups' shortages, future ideas and last but not least also possible workable connection with social work.

Klíčová slova: Food not Bombs, občanská společnost, iniciativa, motivace, sociální změna, pomoc potřebným, přínos sociální práci, sociální aspekty, politické aspekty

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35463 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Pavla. Food not Bombs v České republice aneb motivy jejich členů k účasti na této iniciativě. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:34, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz