Bc. Vojtěch Houžvička

Master's thesis

Využití algoritmů dataminingu pro rozpoznávání pojmenovaných entit

Datamining algorithms for named entity recognition
Abstract:
Tato práce se zabývá vyhledáváním pojmenovaných entit v textu pomocí dataminingových algoritmů a jejím cílem je navrhnout nástroj, který by tento problém řešil. Součástí práce je rešerše existujících nástrojů a algoritmů, které se danou problematikou zabývají. Dále byl navržen a implementován nástroj, který využívá několik dataminingových algoritmů zároveň a kombinuje tak jejich výhody. Konkrétní algoritmy …more
Abstract:
This thesis concerns itself with named entity recognition and use of data mining algorithms for this purpose. Its main objective is to design and implement a tool, that solves the problem of named entity recognition. This thesis contains research of existing tools for named entity recognition and research of data mining algorithms. A new tool for named entity recognition was designed and implemented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavel Tyl

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Houžvička, Vojtěch. Využití algoritmů dataminingu pro rozpoznávání pojmenovaných entit. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Information Technology