Tomáš JARKOVSKÝ

Bakalářská práce

Radiační ochrana pracovníků a pacientů na odděleních radiodiagnostiky

Radiation protection of patients and staff at the RDG department
Anotace:
V mé bakalářské práci se zabývám radiační ochranou pacientů a pracovníků na oddělení RDG. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí a to teoretické a praktické. V teoretické části práce se zaměřuji na ionizující záření, biologické účinky záření, principy a způsoby radiační ochrany a na problematiku obecné radiační ochrany pracovníků a pacientů na odděleních RDG. V praktické části jsem se zaměřil na …více
Abstract:
I analyze the radiation protection of patients and workers in X-ray department in my bachelor thesis. Bachelor thesis consists of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, I focus on ionizing radiation, biological effects of radiation, principles and methods of radiation protection and the isme of general radiation protection of workers and patients in X-ray departments. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JARKOVSKÝ, Tomáš. Radiační ochrana pracovníků a pacientů na odděleních radiodiagnostiky. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta