Bc. Petr BALOGH

Master's thesis

Vývoj podpůrných služeb pro poskytování geoprostorových informací na bázi WMS

Development of Support Services for Geographical Information Provision Based on WMS
Abstract:
Diplomová práce na téma "Vývoj podpůrných služeb pro poskytování geoprostorových informací na bázi WMS" pojednává o aktuálně používaných webových službách v oblasti geoinformačních technologií, jejich využití a poskytování funkcionality při práci s prostorovými informacemi. Dále jsou v práci popsány standardy a normy, které jsou využity při poskytování geografických dat, nebo jsou ve webových službách …more
Abstract:
Diploma thesis on "Development of Support Services for Geographical Information Provision Based on WMS" deals with the currently used web services in the area of geoinformation technologies, their use and providing functionality for working with spatial information. This work also describes the standards which are employed for providing geographic data or are implemented within the web services. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012
Accessible from:: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALOGH, Petr. Vývoj podpůrných služeb pro poskytování geoprostorových informací na bázi WMS. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe