Klára MANDÍKOVÁ

Bakalářská práce

Povědomí dětí o Mezinárodní Úmluvě o právech dítěte

Awareness children of the International Convention on the Rights of Children
Anotace:
Tato bakalářské práci se zabývá povědomím dětí o Mezinárodní Úmluvě o právech dítěte. V teoretické části se věnuji Mezinárodní úmluvě o právech dítěte, jejímu vzniku, struktuře, principům a postavením v České republice. Dále se pak zaměřuji na dítě jako na subjekt Úmluvy, na jeho postavení ve společnosti od historie po současnost a velmi stručně definuji jeho právní povědomí, projekty a organizace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with children's awareness of the International Convention on the Rights of the Child. The theoretical part is devoted to the International Convention on the Rights of the Child, its origin, structure, principles and positions in the Czech Republic. Next I focus on the child as the subject of the Convention, to his position in society from past to present and briefly define …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Linda Švrčinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANDÍKOVÁ, Klára. Povědomí dětí o Mezinárodní Úmluvě o právech dítěte. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qklr2x qklr2x/2
27. 6. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27. 6. 2012
Marklová, E.
28. 6. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.