Bc. Jindřiška Kaslová

Master's thesis

Institucionální vzdělávání pěstounů

Institutional education foster parents
Abstract:
Kaslová, J.: Institucionální vzdělávání pěstounů, diplomová práce. Brno, MU 2010, 53s. Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D. Diplomová práce se zabývá náhradn rodinnou péčí, výběrem a přípravou pěstounů a jejich následném vzdělávání. Cílem této práce bylo zjistit možnosti institucionálního vzdělávání pěstounů v ČR a navrhnout takový studijní obor celoživotního vzdělávání, který by se zabýval …more
Abstract:
Kaslova, J.: Institutional education of foster parents, dessertation, Brno, MU 2010, 53 pages. Director of dissertation: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D. The dissertation deals with substitute custody, choice and preparation of foster parents and follow-up education. The aim of the dissertation was tu find out possibilities of institutional education of foster parents in the Czech Republic and to propose …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Oldřich Kilián, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta