Bc. Michaela Kučerková

Diplomová práce

Dopad obchodních bariér na obchod mezi ČR a Čínou

The impact of trade barriers on trade between CZ and China
Anotace:
Cílem této diplomové práce je identifikace dopadu tarifních bariér v jednotlivých odvětvích bilaterálního obchodu mezi Českou republikou a Čínou. K tomuto účelu je analyzován bilaterální obchod mezi zeměmi pomocí analýzy panelových dat. Výsledky modelu potvrzují tvrzení o ustupující síle cla ve prospěch zvyšování významu dopadu netarifních bariér na obchodní výměnu.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to identify the impact of tariff barriers in individual sectors of bilateral trade between Czech Republic and China. For this purpose, bilateral trade between countries is analysed using panel data analysis. The model results confirm the claim of the receding force of duty in favour of increasing the importance the impact of non-tariff barriers on trade.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
  • Oponent: Jitka Dušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta