Bc. Tereza Šopíková

Master's thesis

Identifikace mikroorganismů z hemokultur pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF

Identification of microbes from blood cultures using MALDI-TOF mass spectrometry
Abstract:
Infekce krevního řečiště (IKŘ) se vyznačují vysokou morbiditou a mortalitou. Nejčastějšími původci těchto stavů jsou v současnosti gramnegativní bakterie v čele s Escherichia coli a dalšími zástupci z čeledi Enterobacteriaceae, následované grampozitivními koky jako Staphylococcus aureus, koaguláza negativními stafylokoky nebo enterokoky. Do popředí se dostávají také kvasinky rodu Candida zodpovědné …more
Abstract:
Bloodstream infections (BSI) are characterized by high morbidity and mortality. The most common agents of these conditions are currently gram-negative bacteria, lead by Escherichia coli and other representatives of the Enterobacteriaceae family, followed by gram-positive cocci such as Staphylococcus aureus, coagulase-negative staphylococci or enterococci. Moreover, Candida yeasts are responsible for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta