Ing. Martin Kavka, DiS.

Diplomová práce

Význam přistoupení České republiky do schengenského prostoru

Importance of the accession of the Czech Republic to Schengen area
Anotace:
Schengen neboli schengenský prostor přestavuje území států, na jejichž společných hranicích nejsou vykonávány hraniční kontroly a spolupráci členských států v oblasti justice, vnitra, soudních záležitostí a policie. Schengenský systém představuje souhrn mezivládních dohod a činností směřující k vytvoření prostoru bez vnitřních hranic. Chybějící hraniční kontroly vyvažují komplexně pojatým systémem …více
Abstract:
Schengen or the Schengen Area represents the territory of states with no border checks carried out on their common borders, and cooperation of member states in the area of justice, internal affairs, judicial affairs and police. The Schengen system represents a complex of intergovernmental agreements and activities aimed at development of an area without inner borders. The abolished border checks are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa