Mgr. Petra HAVLOVÁ

Master's thesis

Analýza hyperkinetické poruchy u dětí předškolního věku

Analysis of hyperkinetic disorders in preschool children
Abstract:
Diplomová práce s názvem Analýza hyperkinetické poruchy v předškonílním věku je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zpočátku zabývám specifikací hyperkinetické poruchy. Jsou zde posloupně zpracované kapitoly vztahující se ke zvolenému tématu, vymezení hyperkinetické poruchy, projevy, přístup k dětem s hyperkinetickou poruchou zaměřené na předškolní věk. V praktické …more
Abstract:
The thesis titled Analysis of hyperkinetic disorders in preschool children is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the specifications of ADHD. There are sequentially processed chapters relating to the chosen topic, the definition of ADHD, symptoms, access to children with ADHD aimed at preschool age. The practical part analyzes the results of its own investigation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 4. 2016
  • Supervisor: PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLOVÁ, Petra. Analýza hyperkinetické poruchy u dětí předškolního věku. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Pedagogy / Education for Special Educational Institutions