Bc. Pavlína Charvátová, DiS.

Bakalářská práce

Předškolní vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra

Pre-school education of children with autism spectrum disorders
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na předškolní vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra ve dvou typech mateřských škol. První kapitola vymezuje poruchy autistického spektra, přesněji popisuje poruchy autistického spektra, etiologii a klasifikaci. Ve druhé kapitole je nastíněno předškolní vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra, charakteristika specifik předškolního vzdělávání, rámcový …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the pre-school education of children with autism spectrum disorders in two different kindergartens. The first part defines autism spectrum disorders, especially it describes autism spectrum disorders, ethology and classification. The second part refers to the pre-school education of children with autism spectrum disorders, its characteristics, framework education programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta