Theses 

Základní principy správního řízení a správní řízení na úseku evidence obyvatel – Ing. Michal Olša, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Michal Olša, DiS.

Diplomová práce

Základní principy správního řízení a správní řízení na úseku evidence obyvatel

Basic principles of administrative proceedings and administrative proceedings in the department register of inhabitants

Anotace: Jedním z klíčových nástrojů výkonu státní moci je správní řízení. Řízení, které určuje postup správního orgánu při rozhodování v určité věci, při kterém se zakládají, mění nebo ruší práva či povinnosti konkrétní osoby. Diplomová práce determinuje základní principy správního řízení, které vyplývají ze zásadního pramene jeho obecné úpravy – správního řádu. Vymezené principy jsou posléze aplikovány na správní řízení prováděné na úseku evidence obyvatel obecního úřadu ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu občanu České republiky.

Abstract: Eines von Schlüsselmittel der Staatsgewalt ist das Verwaltungsverfahren. Das Verfahren, mit dem der Prozess von Verwaltungsorgan bei der Entscheidung mit bestimmten Sachen bestimmt wird. Mit diesem Verfahren werden sich die Rechte oder die Personpflichten gegründet, geändert oder storniert. Diese Diplomarbeit zeigt auf die Grundsätze der Verwaltungsverfahren, die sich aus der Grundquelle ihrer Generalregelung (die Verwaltungsordnung) hervorgeht. Die beschränkten Prinzipien werden auf das Verwaltungsverfahren angewendet, die im Bereich von Einwohnerregister des Gemeindeamtes erfolgt sind wegen Datenauflösung von dem Daueraufenthalt von Bürger aus der Tschechischen Republik.

Klíčová slova: veřejná správa, správní řád, správní řízení, rozhodnutí, evidence obyvatel, trvalý pobyt, užívat, e öffentliche Verwaltung, e Verwaltungsordnung s Verwaltungsverfahren, e Entscheidung, s Einwohnerregister, e Daueraufenthalt, benutzen

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
  • Oponent: JUDr. Miloslav Šiler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:36, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz