Bc. Sabina Ludányiová

Diplomová práce

Management kvality v následné péči

Management in after care treatment
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení kvality poskytované péče pacienty v zařízení dlouhodobé péče. První část práce je teoretická a je v ní věnována pozornost kvalitě z více úhlů pohledu. Zejména se jedná o možnosti sledování a vyhodnocování kvality ve zdravotnických zařízeních. V této části je věnována pozornost hodnocení kvality, zakotvení této problematiky v legislativě, způsobu vyhodnocování …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on evaluation of quality in care provided in long-term care facilities. The first part of the thesis is theoretical. In this part attention is paid to quality from multiple points of view. In particular, it is about monitoring and evaluating quality in healthcare facilities. In the theoretical part, attention is paid to the overall satisfaction, to the establishment of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ludányiová, Sabina. Management kvality v následné péči. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií