Bc. Eva KRATOCHVÍLOVÁ

Diplomová práce

Kvalita ošetřovatelské péče na vybraném oddělení následné péče

The quality of nursing care at selected department subsequent care
Anotace:
Současný stav: Cílem ošetřovatelství je kvalitní ošetřovatelská péče. Každé oddělení má svá specifika, proto má stanoven i svůj indikátor kvality. Tato práce se ve své výzkumné části zaměřuje na dva indikátory kvality spojené se zdravotní péčí, konkrétně na pacienty s infekcí MRSA a pády. Cíl práce: Vyhodnotit kvalitu ošetřovatelské péče na 1. Oddělení následné péče Nemocnice České Budějovice a.s. …více
Abstract:
Current state: The goal of nursing is a quality of nursing healthcare. Each department has its own specific features and therefore has its own quality indicator. This work focuses on two quality indicators related to healthcare, specifically on patients with MRSA infection and their falls. Methodology: In the research were applied three methods of data collection: 1) statistical data from the hospital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Eva. Kvalita ošetřovatelské péče na vybraném oddělení následné péče. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1uewdl 1uewdl/2
18. 8. 2017
Složky
Soubory
Bulánová, L.
19. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.