Bc. Josef Grošek

Diplomová práce

Hospodaření příspěvkové organizace Moravské planetárium

Management of semi-budgetary organization Moravian Planetarium
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hospodaření a financování příspěvkové organizace Moravské planetárium. V teoretické části se zabývám vytvořením přehledu od vzniku, až po stabilní fungování. První část se věnuje příspěvkovým organizacím zřizovanými územně samosprávnými celky, další se pak zabývá tvorbou rozpočtu, majetkovým hospodařením, fondy, zdroji financování a s možnými problémy finanční kontroly …více
Abstract:
This thesis is focused on the management and financing of semi-budgetary organizations Moravian Planetarium. The theoretical part deals with creating a list of formation, until stable operation. The first part deals with contributory organizations established by territorial authorities, other then deals with budgeting, asset management, funds, funding sources and financial control issues. In the last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Ivana Zálešáková
  • Oponent: PhDr. Eva Němcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting