Ing. Jiří Jaroš

Diplomová práce

Finanční kontrola s přihlédntím k finanční kontrole strukturálních fondů Evropské unie

Financial Control and Financial Control the EU Structural Funds
Anotace:
Hlavním tématem práce je finanční kontrola ve vztahu k využívání strukturálních fondů Evropské unie. V úvodu práce jsou definovány metody, které jsou v práci použity a také je zde stanoven cíl práce. Práce je rozdělena do pěti logických kapitol, díky kterým je téma rozvíjeno. První kapitola se zabývá kontrolou obecně a jejími aspekty. Ve druhé kapitole je věnována pozornost kontrole ve veřejné správě …více
Abstract:
The main topic of the thesis is the financial control and the financial control in the area of structural funds. At the beginning we state methods and goals of the thesis. The thesis is divided into five chapters. The first chapter specifies what control really is. The second chapter deals with control in public administration. The third chapter speaks about the financial control and about the most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta