Bc. Monika Janulíková

Master's thesis

Nonsens a jazyková hra v básnické tvorbě Jiřího Weinbergera

Nonsense and Language Game in Poetry of Jiří Weinberger
Anotácia:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá básnickou tvorbou Jiřího Weinbergera. Zaměřuje se na nonsens a jazykovou hru. První část diplomové práce je věnována teoreticky pojmu nonsens a historii nonsensu ve světové a české literární produkci. Druhá část obsahuje samotné rozbory Weinbergerových básnických sbírek.
Abstract:
This master diploma thesis is focused on the poetry of Jiří Weinberger. It concentrates on nonsense and language game. The first part of diploma thesis is dedicated to the nonsense theoretically and the history of nonsense in world and Czech literary production. The second part contains the analysises of the Weinberger´s poetry.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedúci: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta