Mgr. Petra Piskačová

Diplomová práce

Rozvrh výtěžku v exekuci prodejem nemovitosti

Allocation of Income Obtained from Execution Sale of Immovable
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je rozvrh výtěžku dražby v exekuci prodejem nemovitosti prováděného soudním exekutorem dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Abstract:
Theme of this thesis is allocation of income obtained from execution sale of immovable asset. It is the last part of executive procedure by selling immovable asset. Execution is carried out by executor according to statute no. 120/2001 on judicial executors and execution process as amended and § 52 of the execution procedure code is guided by statute no. 99/1963 Civil procedure code, as amended.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo