Mgr. Eva ZWIEFELHOFEROVÁ

Rigorózní práce

Exekuce prodejem nemovité věci

Distraint by sale of property
Anotace:
Předložená rigorózní práce se převážně zabývá dražbou nemovitostí prováděnou soudním exekutorem v exekučním řízení. Úvodem autorka definuje exekuci prodejem nemovitosti jako jeden z nejnáročnějších způsobů provedení exekuce. Dále uvádí, že k tomuto způsobu provedení exekuce soudní exekutor přistoupí zpravidla tehdy, jestliže selhaly ostatní způsoby, které může soudní exekutor dle ustanovení § 59 odst …více
Abstract:
The submitted thesis primarily addresses the auction of property performed by a court distrainer in a distraint proceedings. In the introduction, the author defines distraint by sale of property as one of the most complicated methods of distraint. She also states that the court distrainer usually resorts to this method only if other methods available to the court distrainer pursuant to Section 59(1 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 12. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZWIEFELHOFEROVÁ, Eva. Exekuce prodejem nemovité věci. Plzeň, 2017. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo