Jarmila HONYSOVÁ

Bakalářská práce

Vliv organizace práce sester v prevenci dekubitů u seniorů

The influence of work organization of nurses in pressure ulcer prevention in the elderly
Anotace:
Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou celků, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zaobírá problematikou organizace práce a managementu ve zdravotnictví. Dále zde zmiňuji, jaké ve zdravotnictví fungují další různé systémy organizace práce. Jedna kapitola je věnována kompetencím sester. Ve třetí kapitole objasňuji pojem ?senior?, zásady komunikace se seniory a edukaci …více
Abstract:
I have divided my Bachelor thesis into two parts. The first one is the theoretical one and the second part is the practical one. The theoretical part deals with the issues of organization of work of the managment in the health system. Further I mention here the different systems of organization of work in the health system. One chapter is devoted to powers of nurses. The third chapter clarifies the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Plachá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HONYSOVÁ, Jarmila. Vliv organizace práce sester v prevenci dekubitů u seniorů. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií