Martin Svoboda

Master's thesis

B.Fosse, R. Asherwood: Cabaret - komplexní scénografický projekt v prostoru Hudebního divadla v Karlíně

B.Fosse, R. Asherwood: Cabaret - a complex stage design project for the Musical Theater in Karlin

Abstract:
Tématem mojí magisterské práce je muzikál Kabaret, který byl psán podle předlohy knihy Berlínské příběhy spisovatele Christophera Isherwooda. Kaberet jako muzikál vzniknul ve spolupráci Johna Kandera (hudba), Fredda Ebba (texty) a Joea Masteroffa (libreto). Ve své práci se na začátku zmiňuji o historii kabaretu a jeho vývoji. Poté jsem se snažil probádat vznik kabaretu v jeho kolébce Paříži, v Německu …more
Abstract:
The topic of my master's thesis is the musical Cabaret, written by the original writer of the book Berlin Stories by Christopher Isherwood. The Cabaret musical has been created through collaboration of John Kander (music), Fredd Ebb (lyrics) and Joe Masteroff (libretto). At the beginning of my thesis I mention history of the cabaret and its development. Then I try to explore the origin of the cabaret …more
 

Keywords

Fosse Bob 1927-1987

Keywords

muzikál

Keywords

Německo

Keywords

nacismus

Keywords

Židé

Keywords

kabarety
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Jan DUŠEK
  • Reader: Karel GLOGR

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna