Bc. Jana Machálková

Bakalářská práce

Hra jako prostředek vzdělávání, integrace a naplnění volnočasových aktivit dětí se zrakovým postižením

Game as a tool of education, integration and realization of freetime activities of children with visual impairment
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je využití her v procesu vzdělávání a integrace osob se zrakovým postižením. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na osoby se zrakovým postižením, jejich vzdělávání a členění zrakového postižení. Dále významu hry při vývoji člověka a při začlenění do kolektivu intaktních osob. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda je hra …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the use of games in education and integration of people with visual impairments. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is aimed at people with visual impairments, their training and the breakdown of visual impairments. Furthermore, the importance of games in human development and their integration into the team of intact persons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Nora Jágerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta