Theses 

Systém pro správu publikací – Ondřej PITTL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika

Ondřej PITTL

Bakalářská práce

Systém pro správu publikací

Publication management system

Anotace: V rámci této práce byl vyvíjen systém pro správu publikací implementovaný primárně v jazyce PHP. Na základě provedené rešerše bibliografických služeb bylo vybráno několik jejich zástupců. Data, s nimiž tato knihovna pracuje, jsou získávána web miningem vybraných služeb. Získaná data jsou uchovávána v MySQL databázi. Nad těmito daty jsou počítány metriky h-index, g-index, i5-index a i10-index, které jsou následně společně s daty strukturovaně prezentovány uživateli. Publikace jsou formátovány v souladu s citační normou ISO 690:2011 a BiBTeX. Prezentované informace se dají exportovat ve formátech CSV a TXT.

Abstract: In this work, a publication management system implemented primarily in PHP was developed. Based on searches of bibliographic services, several of their representatives were chosen. The data with which this library is working with is obtained by web mining the selected services. The data obtained is stored in the MySQL database. Above these data, h-index, g-index, i5-index i10-index metrics are calculated. These are then presented together with the data in a structured way to the user. The publications are formatted according to the ČSN ISO 690: 2011 and BiBTeX citation standards. Presented information can be exported in CSV and TXT formats.

Klíčová slova: publikace, správa, systém, php, vývoj, bibliografická, služba, googlescholar, researchgate, dblp, mysql, databáze, h-index, g-index, i5-index, i10-index, metriky, statistiky, čsn, iso, iso690, bibtex, citační, standard, norma, csv, txt

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Nykl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67755 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

PITTL, Ondřej. Systém pro správu publikací. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 17:19, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz