Bc. Pavla Svobodová

Bakalářská práce

Indukce rezistence rostlin rajčete pomocí beta-aminomáselné kyseliny

Resitance induction in tomato plants by beta-aminobutyric acid
Anotace:
Rostliny nemají možnost pohybu, a proto jsou pod nepřetržitým stresem díky biotickým a abiotickým faktorům. Vůči všem těmto stresovým faktorům si rostliny vytvořily celou řadu obranných mechanismů. Obranné mechanismy mohou být vyvolány i některými xenobiotickými chemikáliemi, například beta-aminomáselnou kyselinou. Míra indukované rezistence beta-aminomáselnou kyselinou závisí na mnoha okolnostech …více
Abstract:
Plants do not have any possibility of movement and therefor they are under constant stress because of both biotic and abiotic factors. However, the plants developed several defensive mechanisms against all these stress factors. Those defensive mechanisms can also be induced by xenobiotic chemicals, for example by beta-aminobutyric acid. The extent of induced resistance by beta-aminobutyric acid depends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta