Bc. Nikola Kršková

Bachelor's thesis

Těžba hnědého uhlí a analýza konkurenčních těžebních společností v pánevní oblasti severních Čech

The mining of brown coal and analysis of competitive mining companies in the coal field area of the North Bohemia
Abstract:
Cílem bakalářské práce je srovnání hospodářských výsledků, včetně doplňujících údajů, a následné vyhodnocení získaných informací dvou těžebních společností. Jedná se o těžební společnosti - skupinu Severočeské doly a skupinu Czech Coal, které působí v pánevní oblasti severních Čech. Teoretická část je zaměřena na uhlí jako zdroj energie, vznik uhlí, historii a současnost dobývání a na rekultivaci krajiny …more
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the economic results, including additional information, and following evaluation of obtained information about two mining companies. It concerns two mining companies - the Group Severočeské doly and the Czech Coal Group, which both operate in the basin region of northern Bohemia. The theoretical part is focused on coal as an energy source, coal formation, history …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Václav Vohánka
  • Reader: Ing. Jana Goldbergerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní