Veronika Navrátilová

Bakalářská práce

Gender a genderové role v komunistickém období

Gender and gender roles in the communist period
Anotace:
Bakalářská práce „Gender a genderové role v komunistickém období“ vysvětluje stěžejní pojmy gender a genderové role v rámci genderové kultury státního socialismu Československa. Cílem práce je identifikovat genderové odlišnosti mužů a žen v souvislosti s dobovým ideologickým vlivem. Teoretická část popisuje normovaná společenská očekávání formující odlišné pohlavně-stereotypické role mužů a žen. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis „Gender and gender roles in the communist period“ explains the main concepts of gender and gender roles within the gender culture of state socialism in Czechoslovakia. The aim of the bachelor thesis is to identify the gender differences between men and women in connection with the ideological influence of the time. The theoretical part describes social expectations set by norm shaping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedoucí: Beatrice-Elena Chromková Manea, M.A. Ph.D.
  • Oponent: Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií