Theses 

Art branding: Umělec jako značka – Bc. Michaela Coufalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management

Bc. Michaela Coufalová

Master's thesis

Art branding: Umělec jako značka

Art branding: Artist as brand

Abstract: Magisterská diplomová práce se zabývá tématem brandingu v umění. Zkoumá principy budování značky v umělecké oblasti a zabývá se tím, jak se výtvarní umělci stávají značkami. Proč jména některých umělců fungují jako značky kvality podobně jako komerční značky typu Nike a Apple a jiná ne? Záleží pouze na kvalitě nebo na dobrém marketingu? Text porovnává mechanismy brandingu komerčního trhu a trhu s uměním. Snaží se zodpovědět otázku, jakými nástroji umělec buduje svou značku. Zjištěné údaje jsou aplikovány v případové studii patrně nejznámějšího umělce českého současného umění Davida Černého. Je jméno David Černý uměleckou značkou? Jakou má pozici na trhu současného českého umění? Jaká je její hodnota?

Abstract: This diploma thesis deals with branding in art. It examines the principles of brand building in the artistic field and also deals with the issue of how artists become brands. Why do the names of some artists work as brands of quality, as with commercial brands such as Nike and Apple and the names of others do not? Is it only about quality or about good marketing? This thesis compares the mechanisms of brand building between the commercial and art markets. It tries to answer the question: How is an artist´s brand built? The data collected is applied in a study of probably the most famous Czech contemporary artist, David Černý. Does the name David Černý work as an artistic brand? What is his position on the contemporary Czech art market? What is his value? These and other questions are examined in this thesis.

Keywords: Značka, brand, marketing, brandig, umění, umělecký trh, umělec, kultura, David Černý.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2014
  • Supervisor: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 02:57, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz