Bc. Michaela Coufalová

Master's thesis

Art branding: Umělec jako značka

Art branding: Artist as brand
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá tématem brandingu v umění. Zkoumá principy budování značky v umělecké oblasti a zabývá se tím, jak se výtvarní umělci stávají značkami. Proč jména některých umělců fungují jako značky kvality podobně jako komerční značky typu Nike a Apple a jiná ne? Záleží pouze na kvalitě nebo na dobrém marketingu? Text porovnává mechanismy brandingu komerčního trhu a trhu s uměním …more
Abstract:
This diploma thesis deals with branding in art. It examines the principles of brand building in the artistic field and also deals with the issue of how artists become brands. Why do the names of some artists work as brands of quality, as with commercial brands such as Nike and Apple and the names of others do not? Is it only about quality or about good marketing? This thesis compares the mechanisms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2014
  • Supervisor: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management