Theses 

Art branding: Umělec jako značka – Bc. Michaela Coufalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Bc. Michaela Coufalová

Diplomová práce

Art branding: Umělec jako značka

Art branding: Artist as brand

Anotace: Magisterská diplomová práce se zabývá tématem brandingu v umění. Zkoumá principy budování značky v umělecké oblasti a zabývá se tím, jak se výtvarní umělci stávají značkami. Proč jména některých umělců fungují jako značky kvality podobně jako komerční značky typu Nike a Apple a jiná ne? Záleží pouze na kvalitě nebo na dobrém marketingu? Text porovnává mechanismy brandingu komerčního trhu a trhu s uměním. Snaží se zodpovědět otázku, jakými nástroji umělec buduje svou značku. Zjištěné údaje jsou aplikovány v případové studii patrně nejznámějšího umělce českého současného umění Davida Černého. Je jméno David Černý uměleckou značkou? Jakou má pozici na trhu současného českého umění? Jaká je její hodnota?

Abstract: This diploma thesis deals with branding in art. It examines the principles of brand building in the artistic field and also deals with the issue of how artists become brands. Why do the names of some artists work as brands of quality, as with commercial brands such as Nike and Apple and the names of others do not? Is it only about quality or about good marketing? This thesis compares the mechanisms of brand building between the commercial and art markets. It tries to answer the question: How is an artist´s brand built? The data collected is applied in a study of probably the most famous Czech contemporary artist, David Černý. Does the name David Černý work as an artistic brand? What is his position on the contemporary Czech art market? What is his value? These and other questions are examined in this thesis.

Klíčová slova: Značka, brand, marketing, brandig, umění, umělecký trh, umělec, kultura, David Černý.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:44, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz