Bc. Markéta SEMERÁDOVÁ

Diplomová práce

Návrh revitalizace Loučenského potoka jako východiska rekultivace výsypky Pokrok

Proposal of the Loučenský stream restoration as the basis of spoil tip Pokrok reclamation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá územím ovlivněným těžbou hnědého uhlí a změnami, které v této oblasti z důvodu těžebních prací nastaly. Hlavním tématem je Loučenský potok, který byl v 60. letech přeložen do nově vzniklého regulovaného koryta a vnější výsypka lomu Bílina výsypka Pokrok. Cílem práce je zhodnotit území z hlediska prováděných rekultivačních prací, které probíhají na výsypce. Doporučit další …více
Abstract:
This diploma thesis covers the topic of recultivation of the area impacted by coal mining and discusses the changes that came as a consequence. The thesis focuses on Loučensky stream that was rebuilt into a new regulated water trough in 1960's and on spoil bank of the Bilina mine named Pokrok. The main objective of this work is to evaluate the whole area from the perspective of ongoing recultivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Miroslav Kravka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEMERÁDOVÁ, Markéta. Návrh revitalizace Loučenského potoka jako východiska rekultivace výsypky Pokrok . Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí