Bc. Jana Kaderová

Diplomová práce

Detekce biofilmů u ESBL a AMPC producentů

ESBL, AmpC producers and biofilm
Anotace:
Bakteriální kmeny tvořící biofilm jsou významným medicínským problémem, především díky schopnosti buněk biofilmu odolávat antimikrobiální léčbě. V rámci této práce byla zjišťována tvorba biofilmu u vysoce rezistentních enterobakteriálních kmenů pocházejících z moči, které produkují ESBL nebo AmpC betalaktamázy.
Abstract:
Bacterial strains producing biofilm are a significant problem in medicine, especially due to ability of biofilm cells resist to antimicrobial treatment. Production of biofilm in high resistant enterobacterial strains from urine, which produce ESBL and AmpC betalaktamases was investigated in this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta