Jan VRBA

Bakalářská práce

Řízení rizik projektu

Project Risk Management
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá řízením rizik projektu vývoje odtokové zátky ve společnosti Safran Cabin CZ, s. r. o. V první, teoretické, části jsou rozebrány termíny z oblasti projektového managementu - projektový trojimperativ, časový harmonogram, logický rámec, matice odpovědnosti, pojem riziko v souvislosti projektovým řízením a proces řízení rizik. Hlavní částí práce je zpracování celého …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on risk management of the drain plug development project, which is run by Safran Cabin CZ, s. r. o. In the first, theoretical, part author introduces terms from the project management area - Project management triangle, project time schedule, logical framework, responsibility assignment matrix, concept of risk in connection with project management and risk management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marta Nosková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRBA, Jan. Řízení rizik projektu. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení