Petra Vaňková

Master's thesis

Referendum - hrozba či lék demokracie

Referendum: a threat or a cure for democracy?
Anotácia:
Od konce 20. století lze napříč zeměmi Evropy zaznamenat zvýšený výskyt obecných referend týkajících se zásadních otázek jako je integrita země, migrační politika, či vztah země k Evropské unii. Nedávné referendum konané ve Velké Británii o jejím členství v Evropské unii nabízí možnost, jak definovat rizika spojená s celostátním referendem. Tato práce porovnává britská referenda z roku 1975 a 2016 …viac
Abstract:
Since the end of the 20th century, there has been an increasing occurrence of general referendums across the countries of Europe, which were held on key issues such as integrity of a nation, migration policy, or the country's relationship to the European Union. A recent UK referendum on its membership in the European Union offers an opportunity to show the risks associated with the nationwide referendum …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedúci: Karel Müller
  • Oponent: Eva Bobková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71806