Bc. Martina RACKOVÁ

Master's thesis

Včasné odstříkávání kolostra před porodem a jeho vliv na výživu novorozence

Early colostrum expressing before delivery and its effect on nutition of newborn
Abstract:
Cíl: Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda rané odstříkávání kolostra matky před porodem ovlivní výživu nezralého novorozence. Dílčími cíli bylo zjistit, zda čas prvního odstříkávání kolostra ovlivní výživu extrémně a velmi nezralých novorozenců během hospitalizace a zda čas prvního odtříkávání kolostra ovlivní výživu extrémně a velmi nezralých novorozenců do 6 měsíců kalendářního věku. Metodika …more
Abstract:
Aim :The main goal of my diploma work was to find out whether the expression of the early colostrum before delivery will influence the nutrition of an immature newborn. Among partial aims were to find out whether the time of the first colostrum spraying will affect the nutrition of extremely and very immature newborns during hospitalization and whether the time of the first colostrum spraying will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Kučová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RACKOVÁ, Martina. Včasné odstříkávání kolostra před porodem a jeho vliv na výživu novorozence. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta