Bc. Martina RACKOVÁ

Diplomová práce

Včasné odstříkávání kolostra před porodem a jeho vliv na výživu novorozence

Early colostrum expressing before delivery and its effect on nutition of newborn
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda rané odstříkávání kolostra matky před porodem ovlivní výživu nezralého novorozence. Dílčími cíli bylo zjistit, zda čas prvního odstříkávání kolostra ovlivní výživu extrémně a velmi nezralých novorozenců během hospitalizace a zda čas prvního odtříkávání kolostra ovlivní výživu extrémně a velmi nezralých novorozenců do 6 měsíců kalendářního věku. Metodika …více
Abstract:
Aim :The main goal of my diploma work was to find out whether the expression of the early colostrum before delivery will influence the nutrition of an immature newborn. Among partial aims were to find out whether the time of the first colostrum spraying will affect the nutrition of extremely and very immature newborns during hospitalization and whether the time of the first colostrum spraying will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kučová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RACKOVÁ, Martina. Včasné odstříkávání kolostra před porodem a jeho vliv na výživu novorozence. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v pediatrii