Bc. Martina Stefanová

Diplomová práce

Odboj Jednoty bratrské za druhé světové války

Unitas Fratrum resistance during World War II
Anotace:
Magisterská diplomová práce „Odboj Jednoty bratrské za druhé světové války“ pojednává o historii církve Jednoty bratrské za druhé světové války a jejím odboji. Na základě dostupných historických pramenů zkoumá odbojovou činnost jednotlivých členů této malé evangelické církve, a to v rámci jednotlivých sborů, které se do odboje zapojily. Práce také zachycuje persekuci těchto členů za Protektorátu Čechy …více
Abstract:
The diploma thesis „Odboj Jednoty bratrské za druhé světové války“ deals with the history of Unitas Fratrum and its resistance during World War II. Based on accessible historical sources this thesis investigates resistance activities of members of this small evangelical church as performed in individual congregations engaged in such efforts. The thesis also describes persecution of these members under …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta