Bc. Václav Šafařík

Diplomová práce

Obraz a reprezentace odboje a politické emigrace v očích představitelů okupačního režimu a v médiích Protektorátu Čechy a Morava

Image and representation of resistance and political emigration in the eyes of the representation of the occupation regime and media of Protectorate Bohemia and Moravia
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na obraz československé politické emigrace a odboje v období protektorátu Čechy a Morava. Diskurzivní metodou byly zkoumány novinové články.
Abstract:
This master's thesis focuses on the image of Czechoslovak political emigration and resistance during the Protectorate of Bohemia and Moravia. Newspaper articles were examined using discourse method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta